VFTV Australia: “Kinh Tế & Tài Chánh” – Business Finance – Part 1 of 2

Chương trình “Kinh Tế & Tài Chánh” do Vi Manh và kế toán gia Paul Huy thực hiện. Thâu hình tại Vietface TV studio. Chương trình sẽ được trình chiếu trên đài Vietface TV Australia hàng tuần vào mỗi tối thứ năm lúc 7pm.