Sound Advice on Student Finance Wales: Cyngor doeth am Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Wondering what loans and grants you might be able to get from Student Finance Wales? We’ve put together a video to provide a quick and easy explanation.

Ystyried pa fenthyciadau a grantiau y gallech eu cael gan Gyllid Myfyrwyr Cymru? Rydym wedi creu fideo i roi esboniad cyflym a rhwydd i chi.

Mae’r fersiwn Gymraeg o’r ffilm hon ar gael yn: