Japan offers bigger loan to Philippines

Nilakihan ng Japan ang halaga ng “standby loan” o pautang sa Pilipinas para sa pagbangon ng mga biktima ng kalamidad sa bansa. Lumalawak din ang mga oportunidad para sa mga Pilipinong nais makapagtrabaho at kumita nang malaki sa Japan.